A felkészüléshez szükséges taneszközök:

A direkt 1 tankönyv és munkafüzet  ( A zölddel jelölt témák képezik a vizsga anyagát)

A tanár által rendelkezésre bocsátott jegyzetek

A vizsga formája:

45 perces írásbeli

10 perces szóbeli vizsga

A vizsga értékelésekor a munkaközösség pedagógiai programjában rögzített szempontokat vesszük figyelembe.

Az elégséges szint eléréséhez 45%-os  teljesítmény szükséges.

 

 1. évfolyam 1. félév

Témakörök, szókincs

Tartalmak: fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

 

6.  lecke – Guten Appetit!

Élelmiszerek, ételek

Étkezési szokások

Étteremben

 

 

az erős ragozású igék ragozása

a mögen módbeli segédige

a névelő tárgyesetben és birtokos esetben

az erős ragozású igék ragozása

összetett főnevek

tagadás a nichts szóval

 

7.  lecke – Gibt es hier ein Rathaus?

Városi közintézmények

Lindau

Műemlékek

Tipikus helyek a városban

Fiatalok által kedvelt helyszínek

Útbaigazítás

helyhatározó elöljárószók részes esettel

wissen ige

über, durch elöljárószavak

zu, mit elöljárószók

felszólító mód udvariassági formája es gibt + Akkusativ fordulat

 

8.  lecke – Geschäfte, Lokale, Treffpunkte

Bolttípusok

Termékek

Vásárlás

Áruház

in, auf elöljárószók

zu + főnévi igenév

visszaható igék

können ige

Sorszámnevek

 

9.  lecke – Typische und untypische Tagesabläufe

Napirend

Időpontok és tevékenységek

Mindennapos tevékenységek

Otthoni teendők

erős ragozású igék

elváló igekötős igék

időhatározás

helyhatározók

elváló igekötős igék

 

10.  lecke – Freunde und Freundinnen

 

Személyleírás

Szabadidős tevékenységek

Testvérek

a névmások ragozása

elváló igekötős igék

részes eset

birtokos névmások

személyes névmások részes esetben

 

A felkészüléshez szükséges taneszközök:

 

A direkt 1 tankönyv és munkafüzet (A vizsga anyagát az első négy tanegység zölddel jelölt témakörei képezik)

A tanár által rendelkezésre bocsátott jegyzetek, amik a füzetben találhatóak

A vizsga formája:

45 perces írásbeli

10 perces szóbeli vizsga

A vizsga értékelésekor a munkaközösség pedagógiai programjában rögzített szempontokat vesszük figyelembe.

Az elégséges szint eléréséhez 45%-os  teljesítmény szükséges.

 

 1. évfolyam 1. félév

Témakörök, szókincs

Tartalmak: fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

 

 

1.  lecke – Erste Kontakte

 

Üdvözlés

Bemutatkozás

Személyes adatok

Számok

Életkor

az egyszerű és a kérdő mondat szórendje

állítás és tagadás (ja/nein)

személyes névmás: ich, du

gyenge ragozású igék E.sz. 1. és 2. sz-ben

a heißen és a sein igék

gyenge ragozású igék E.sz. 3. sz-ben

a möchte- alak

 

 

2.  lecke - Leute

 

Foglalkozások

Nyelvek

Országnevek

Nemzetiségek

aus, in elöljárószók

kiegészítendő kérdések

a geben, sprechen igék ragozása 1. sz. E. sz-ben

a man általános alany

országok neve

a Wo? és Woher? kérdőszók

felcserélt szórend a kijelentő mondatokban

 

 

3.  lecke – Wir, die Klasse 10A

 

Iskola

Tantárgyak

Órarend

Tevékenységek az iskolában

A hét napjai

Időhatározók

gyenge igék ragozása többes számban

a sein ige ragozása

a birtokos névmás alanyesetben

gyenge ragozású igék –t-re végződő igetővel

tagadás a nicht szóval

időhatározók

az óra (idő)

tagadás a kein szóval

 

 

4.  lecke – Die Familie von Julia

 

Családtagok

Személyes adatok

Háziállatok

von elöljárószó

életkor-meghatározás

tagadás a kein szóval

főnév alanyesetben határozatlan névelővel és a kein tagadószóval

főnevek többes száma

személyes névmások

 

 

5.  lecke – Mein Haus, meine Welt

 

Házak, lakások

Lakhelyek

A lakás berendezése, helyiségek, bútorok

birtokos névmások

a kijelentő mondat szórendje

a gefallen ige

a személyes névmás részes esete

a Wie geht es? szerkezet

a kijelentő és a kérdő mondatok szórendje

 

 

 

 

 

 1. évfolyam 2. félév

 

 

Témakörök, szókincs

Tartalmak: fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései

 

6.  lecke – Guten Appetit!

Élelmiszerek, ételek

Étkezési szokások

Étteremben

 

 

az erős ragozású igék ragozása

a mögen módbeli segédige

a névelő tárgyesetben és birtokos esetben

az erős ragozású igék ragozása

összetett főnevek

tagadás a nichts szóval

 

7.  lecke – Gibt es hier ein Rathaus?

Városi közintézmények

Lindau

Műemlékek

Tipikus helyek a városban

Fiatalok által kedvelt helyszínek

Útbaigazítás

helyhatározó elöljárószók részes esettel

wissen ige

über, durch elöljárószavak

zu, mit elöljárószók

felszólító mód udvariassági formája es gibt + Akkusativ fordulat

 

8.  lecke – Geschäfte, Lokale, Treffpunkte

Bolttípusok

Termékek

Vásárlás

Áruház

in, auf elöljárószók

zu + főnévi igenév

visszaható igék

können ige

Sorszámnevek

 

9.  lecke – Typische und untypische Tagesabläufe

Napirend

Időpontok és tevékenységek

Mindennapos tevékenységek

Otthoni teendők

erős ragozású igék

elváló igekötős igék

időhatározás

helyhatározók

elváló igekötős igék

 

10.  lecke – Freunde und Freundinnen

 

Személyleírás

Szabadidős tevékenységek

Testvérek

a névmások ragozása

elváló igekötős igék

részes eset

birtokos névmások

személyes névmások részes esetben

Témakörök

 1. A világgazdaság jellemző folyamatai
 • A gazdasági fejlettség mutatói
 • Átértékelődő telepítő tényezők
 • A piacgazdaság kialakulása és működése
 • A kereskedelmi együttműködéstől a gazdasági unióig
 • A szakosodástól a nemzetközi munkamegosztásig
 • Hogyan működik a globális világgazdaság?
 • Globalizáció - Előnyök és kérdőjelek
 • Pénz és értékpapír
 • A nemzetközi tőkeáramlás
 • Nemzetközi politikai, gazdasági és pénzügyi szervezetek
 • A világgazdaság jellemző folyamatai
 1. Magyarország földrajza
 • Helyünk Európában és a világban
 • A népesedési folyamatok hatása
 • Az állam és a foglalkoztatás Magyarországon
 • Rendszerváltó Magyarország
 • Az energiakérdés Magyarországon
 • Magyarország a globalizálódó világban
 • Magyarország az Európai Unióban
 • A települések és a közigazgatás
 • Budapest és az agglomeráció
 • Régiók
 1. Telített szénhidrogének (alkánok)- elnevezése, képlete, rövid bemutatása, hétköznapi példákkal való jellemzése, kőolaj és földgáz felhasználása
 2. Telítetlen szénhidrogének (alkének, alkinek)- elnevezése, képlete, rövid bemutatása, hétköznapi példákkal való jellemzése, gyűrűs (aromás) szénhidrogének
 • Turizmusfödrajz fogalma, jelentősége
 • Földrajz kapcsolatrendszere más tudományterületekkel
 • Európa: a jelentős európai fogadó országok és fontosabb turisztikai vonzerejük
 • Az Európán kívüli fő fogadó országok fontosabb turisztikai vonzereje (Kiselőadások és tanári előadás alapján)

E-napló

 

ALAPÍTVÁNY

Iskolánk alapítványa: Széchenyi 200 alapítvány. Kérjük, hogy amennyiben támogatni kívánja iskolánk diákjait, akkor az adója 1 %-át az alábbi adószámra utalja:

18004298-1-42

Bővebben...

 

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma

1088 Budapest, Vas utca 9-11
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon/fax: +36 1 338 4480
Igazgató: Jakab Szilvia
 
Gazdasági iroda: Bogáti Árpád
telefon: +36 1 338 4592 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.